Hulp bij problemen

Doel

Als je tegen psychosociale problemen oploopt

Bijzonderheden

Bij psychosociale problemen gaat het om twee soorten problemen die met elkaar samenhangen:
Problemen die te maken hebben met uw gevoelens en gedachten (psychische problemen): u voelt zich bijvoorbeeld somber, verlaten, angstig of boos.
Problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties (sociale problemen): u heeft bijvoorbeeld moeilijkheden met uw partner, kinderen, familie of buren, met uw collega’s of uw baas, met de Belastingdienst, de woningbouwvereniging of de gemeente.

Een psychosociaal therapeut zou kunnen helpen.
Kijk bij uw zorgverzekeraar voor een eventuele vergoeding