Voorzieningen

Doel
test voorziening
Wmo voorzieningen Hulp en ondersteuning voor inwoners
Activiteiten voor vrijwilligers Voor welke activiteiten kunnen vrijwilligers waar terecht
Informatie over trouwen Alvorens te trouwen
Uitleg over toeslagen Toeslagen eenvoudig toelichten
Kinderopvangtoeslag Bijdrage in kosten van kinderopvang
Zorgtoeslag Bijdrage van de overheid om zorgkosten betaalbaar te houden
Gereden worden Meerijden in de auto van een ander
Formulieren invullen Hulp bij formulieren invullen
Samen tochten maken
Maaltijden Maaltijden thuis laten bezorgen
Begeleiding Mensen in eigen kracht zetten
Collectieve ziektekostenverzekering Verzekering tegen verlaagd tarief
Zorgverzekeraars Wie verzekert tegen zorgkosten
Uitzendbureaus Werk vinden
Tegemoetkoming voor meerkosten ziekte of beperking Tegemoetkoming bij extra kosten en laag inkomen
Individuele Inkomenstoeslag Toeslag op inkomen onder voorwaarden
Minimabeleid Kunnen meedoen en kansen krijgen
Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW). Extra inkomen als WW is afgelopen
Inkomensvoorziening oudere/gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) Uitkering bij beëindiging van het eigen bedrijf
Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) Voor het starten of problemen oplossen bij eigen bedrijf
Jongerenwerk Activiteiten voor jongeren
Opvoeden Problemen bij de opvoeding
Werk zoeken/vinden Waar zoeken om werk te vinden
Buurtsportcoaches Sport- en beweegaanbod voor inwoners Drimmelen
Bijzondere bijstand Voor noodzakelijk te maken kosten