Minimabeleid

Doel

Kunnen meedoen en kansen krijgen

Bijzonderheden

De gemeente Drimmelen wil alle burgers optimaal te betrekken bij het maatschappelijke leven en kansen creëren voor mensen in achterstandssituaties.
Daarbijgaat speciale aandacht uit naar de kinderen. Zij mogen beslist niet de dupe worden van de armoede van de ouders in die zin dat zij daardoor in hun ontwikkeling worden belemmerd.

 Overige voorzieningen minimabeleid Drimmelen

- individuele bijzondere bijstand.
- schuldhulpverlening.
- kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
- Individuele inkomenstoeslag
- tegemoetkoming meerkosten als gevolg van chronische ziekte of beperking                                                          
- subsidieregeling Stichting Leergeld.

Sociale Zaken gemeente Drimmelen

Beschrijving

Waarvoor kunt u terecht bij Sociale Zaken?

Voor uitkering, werk en bijstand.

14 0162 (geen kengetal)
Openingstijden

Zonder afspraak: Van maandag tot en met vrijdag, tussen  09.00 en 12.30 uur.
Een afspraak maken kan dan ook.

Maar een afspraak maken kan ook:
- Digitaal via deze link op de gemeentelijke site: elk moment
- Telefonisch via 140162( gemeente Drimmelen):
  maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 16.00 uur
vrijdag tussen -8.30 en 16.00 uur.