Sociale Zaken gemeente Drimmelen

Waarvoor kunt u terecht bij Sociale Zaken?

Voor uitkering, werk en bijstand.

  • Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004)
  • Bijzondere bijstand
  • Wet Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)
  • Wet Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt ex(gewezen) zelfstandigen (Ioaz)
  • Participatiewet (bijstand + meedoen)
  • Regeling individuele inkomensondersteuning (Participatiewet)
  • Maatwerkvoorziening Inkomensafhankelijke ondersteuning chronische zieken en gehandicapten (Wmo)
  • Deelname collectieve ziektekosten regeling (CZ of VGZ)
Telefoon
14 0162 (geen kengetal)
Openingstijden

Zonder afspraak: Van maandag tot en met vrijdag, tussen  09.00 en 12.30 uur.
Een afspraak maken kan dan ook.

Maar een afspraak maken kan ook:
- Digitaal via deze link op de gemeentelijke site: elk moment
- Telefonisch via 140162( gemeente Drimmelen):
  maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 16.00 uur
vrijdag tussen -8.30 en 16.00 uur.

Bezoekadres
Gemeentehuis Park 1 4921 BB Made
Coordinaten
PostadresPostbus 19

4920 AA

Made


Voorzieningen van deze organisatie

Voorziening Doel
Collectieve ziektekostenverzekering Verzekering tegen verlaagd tarief
Individuele Inkomenstoeslag Toeslag op inkomen onder voorwaarden
Minimabeleid Kunnen meedoen en kansen krijgen
Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW). Extra inkomen als WW is afgelopen
Inkomensvoorziening oudere/gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) Uitkering bij beëindiging van het eigen bedrijf
Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) Voor het starten of problemen oplossen bij eigen bedrijf
Bijzondere bijstand Voor noodzakelijk te maken kosten
Bijstand Extra inkomen bij een laag inkomen
Schuldhulpverlening Voor een krediet met een betalingsregeling
Geldzaken Hulp bij inkomensproblemen