Individuele Inkomenstoeslag

Doel

Toeslag op inkomen onder voorwaarden

Bijzonderheden

Individuele Inkomenstoeslag is wellicht  indien:

1. Gedurende een onafgebroken periode van 60 maanden aangewezen geweest op een inkomen dat niet hoger is ;
a. dan 101% van de voor hem geldende bijstandsnorm, én
b. geen in aanmerking te nemen vermogen heeft, én
c. ten tijde van de peildatum in de gemeente Drimmelen woonachtig is.
2. de afgelopen 12 maanden niet voor een individuele inkomenstoeslag in aanmerking gekomen.
3. voldoende inspanningen heeft geleverd om tot inkomensverbetering te komen.
4. op de peildatum of in de referteperiode geen uitkering op grond van de Wet op de Studiefinanciering of de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten genoten.
5. geen onderdeel van een tweepersoonshuishouden waar andere personen ouder dan 21 jaar met een zelfstandig inkomen inwonen, waardoor de kostendelersnorm wordt toegepast.

Sociale Zaken gemeente Drimmelen

Beschrijving

Waarvoor kunt u terecht bij Sociale Zaken?

Voor uitkering, werk en bijstand.

14 0162 (geen kengetal)
Openingstijden

Zonder afspraak: Van maandag tot en met vrijdag, tussen  09.00 en 12.30 uur.
Een afspraak maken kan dan ook.

Maar een afspraak maken kan ook:
- Digitaal via deze link op de gemeentelijke site: elk moment
- Telefonisch via 140162( gemeente Drimmelen):
  maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 16.00 uur
vrijdag tussen -8.30 en 16.00 uur.