WLZ

Doel: 
Voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben
Bijzonderheden: 

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Wat regelt de Wet langdurige zorg?
De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u een Wlz-indicatie nodig.
Wilt u weten welke zorg u vanuit de Wlz kunt krijgen? Of heeft u een vraag over de vorm van de geleverde zorg (zorg thuis of in een instelling)? Kijk dan bij de website Zorg in een zorginstelling.

Wat geldt er voor mensen die een AWBZ-indicatie hebben?
Voor mensen met een AWBZ-indicatie die doorloopt in 2015, geldt een overgangsrecht AWBZ.

CIZ -Centrum Indicatiestelling Zorg

Beschrijving: 

Het CIZ beoordeelt onafhankelijk of burgers recht hebben op zorg via de Wet langdurige zorg. Dit gebeurt op basis van uniforme en objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Deze criteria zijn een vertaling van de richtlijnen van het ministerie van VWS. Want, om mogelijk te maken dat iedereen de zorg krijgt waar hij recht op heeft, moet de zorg betaalbaar blijven én rechtvaardig worden verdeeld.

088 789 10 00
Openingstijden: 

08.00 tot 18.00 uur

Labels: