Sociaal Loket gemeente Drimmelen

Jezelf kunnen redden en meedoen in de samenleving. Dat is voor iedereen belangrijk. Maar soms lukt dit niet alleen. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent, een beperking heeft of psychische hulp nodig heeft. 

Heeft u hulp, advies of ondersteuning nodig? Dan kunt u terecht bij het Sociaal Loket van de gemeente Drimmelen. Het maakt niet uit of u een grote of een kleine vraag heeft. U bent altijd van harte welkom. Samen zoeken we naar een oplossing.

Zo kan uw vraag bijvoorbeeld gaan over:
- zelfstandig blijven wonen             - eenzaamheid
- hulp bij het huishouden                - verslaving 
- hulp bij verplaatsen/vervoer         - geldproblemen of schulden
- werk en inkomen                          - toeslagen en regelingen

Het Sociaal loket helpt u op weg

Ons uitgangspunt is: wat u zelf kunt, doet u zelf. Lukt dit niet?
Dan zoeken we samen naar een oplossing.
We kijken wat u zelf kunt doen en waar uw mogelijkheden liggen. Dit noemen we ook wel “eigen kracht”. Ook kijken we wat mensen in uw omgeving kunnen doen. Er is soms meer mogelijk dan u denkt!

Hoe bereikt u het Sociaal loket?

Bel met het Sociaal loket op telefoonnummer 14 0162.
Dit kan op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 15.00 uur.
En op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Mail naar sociaalloket@drimmelen.nl of kijk op www.drimmelen.nl

Of kom langs:
Zonder afspraak: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30
Met afspraak: maandag t/m donderdag van 13.00 tot 15.00
U vindt het Sociaal loket in het gemeentehuis, Park 1, Made.

Telefoon
14 01 62, zonder kengetal
+31 162 69 01 90, vanuit het buitenland
Bezoekadres
Gemeentehuis gemeente Drimmelen Park 1 4921 BV Made
Coordinaten
PostadresPostbus 19

4920 AA

Made


Voorzieningen van deze organisatie

Voorziening Doel
Wmo voorzieningen Hulp en ondersteuning voor inwoners
Tegemoetkoming voor meerkosten ziekte of beperking Tegemoetkoming bij extra kosten en laag inkomen
Bijzondere bijstand Voor noodzakelijk te maken kosten
WLZ Voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben
PGB Persoons Gebonden Budget Een budget dat u kunt krijgen om zelf uw zorg of hulpmiddelen te regelen
Bijstand Extra inkomen bij een laag inkomen
AOW en Pensioen minstens 65 jaar of ouder: Welke inkomensrechten?
Schuldhulpverlening Voor een krediet met een betalingsregeling
Scootmobiel via Wmo Via Wmo komt u soms in aanmerking voor ondersteuning
Ondersteuning Wie helpt bij ondersteuning
Huishoudelijke ondersteuning Hulpverlening, als u de huishouding niet meer zelf kunt doen
Gehandicaptenparkeerkaart Op speciale parkeerplaatsen parkeren
Deeltaxi Vervoer van deur tot deur
Geldzaken Hulp bij inkomensproblemen